Läser i Jakt & Jägare att ordföranden i Sveriges Jordbruksarrendatorers förbund vill utrota vildsvinen, och jag kan förstå honom fast jag själv är jägare och vill ha mycket vilsvin att jag, åtminstone i brist på rådjur och hare.

Jordbruksarrendatorerna sitter i en jävla rävsax, rent ut sagt. De arrenderar jorden av en markägare som själv inte vill bruka jorden, om detta beror av ointresse eller ofårmåga låter jag vara osagt, men denne är hur som intresserad av tjäna så mycket pengar som möjligt på sin mark. Detta gör att markägaren, förutom att arrendera ut jorden till en arrendator, också arrenderar ut jakten till en annan. Vanligtvis för så mycket pengar som möjligt.

För att få så mycket pengar som möjligt för jakten krävs det att markerna är viltrika och i brist på annat vilt så är det vildsvinen som är hårdvaluta i jägarkretsar. Alltså, mycket vildsvin för jägarna att jaga, ger klirr i kassan för markägaren.

Men skulle man då kunna tänka, varför vill jordbruksarrendatorn arrendera marker med mycket vildsvin? Jo, svaret är enkelt, han, eller hon, har inga andra marker att arrendera, och är dessutom tvungen att arrendera markerna för att över huvud taget kunna få någon inkomst i jordbruksföretaget. På så sätt kan markägaren maximera avkastningen på sitt markinnehav. Detta genom att ge jägarna svinrika jaktmarker i vetskap om jordbruksarrendatorerna sitter i en ekonomisk kniptång där de måste arrendera jorden för att kunna betala ammorteringar och ränt på lån de tagit för investeringar i jordbruksföretaget.

Men vilket är problemet då? Många jägare likt mig ser i vildsvinen den möjlighet till jakt som finns och den möjlighet till jakt i de marker där de ännu ej finns, men som idag är tomma på rådjur och hare. De är tomma på rådjur och hare tack vara etableringen av varg och lo. I bästa fall finns det ännu en och annan älg att skjuta, men de börjar också bli sparsamt förekommande och de är ändå inget för småviltsjägarna att jaga.

Så, jag instämmer i jordbruksarrendatorernas klagan, jag förstår deras problematik, men de måste också förstå jägarnas belägenhet. De flesta av oss ser vildsvinen som ett alternativ till jakten på rådjur och hare, inte som något bättre, mer intressant eller roligare än den jakten, utan enbart som ett alternativ då det inte längre finns jaktbara stammar av klövvilt och hare. Problemet heter som sagt var varg och lodjur. Det är dessa som utrotat rådjuren och haren och som gjort att jägarna vill ha svinen.

Så, till Lennart Johansson, ordförande för jordbruksarrendatorerna vill jag bara säga – hjälp oss bli av med varg och lo så vi får tillbaka hare och rådjur, så ska vi h jälpa er med svinen! Ty, varg och lo är ursprunget till era problem också!